ارسال خلاصه فیلم – عوامل – عکس پروفایل

قابل توجه متقاضیانی که خلاصه فیلم – عوامل – عکس پروفایل فیلم خود را وارد ننموده اند .

از متقاضیان تقاضا میشود تا پایان وقت اداری ۵ شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه نسبت به ارسال موارد زیر به نشانی ” nahalfestival@gmail.com ” اقدام نمایند .

۱ – خلاصه داستان فیلم ( زیر ۷۰ کلمه )

۲ – نام عوامل

۳ – عکس پروفایل

یک نظر بدهید