اطلاعیه شماره (١)

دبیرخانه جشنواره بدین وسیله اعلام می‌دارد متقاضیانی که قصد شرکت در مسابقه ی فیلمنامه نویسی را دارند، لازم است در صفحه ی اول اثر خود عنوان فیلمنامه و در صفحه ی دوم، خلاصه ی آن را در کمتر از چهار خط قرار دهند.

یک نظر بدهید