جلسه هم اندیشی طراحی پوستر سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه نهال

جلسه هم اندیشی طراحی پوستر سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه نهال عصر امروز  با حضور محسن مختاری فر دبیر منتخب این دوره ،گروه ساخت تیزر و دیگر مسئولین سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه نهال برگزار شد.در این جلسه گروه گرافیک به ارائه طرح ها و ایده ها پرداختند.