ساعت فعالیت دبیر خانه در روز ۷ اردیبهشت

متقاضیانی که خواهان ” ارسال اثر ” خود به جشنواره هستند توجه نمایند:

ساعت فعالیت دبیرخانه جشنواره دانشجویی نهال برای دریافت آثار فیلم‌سازان در روز ۷ اردیبهشت تا ساعت ۱۸ می‌باشد. همان‌گونه که متعاقباً اعلام گردید، دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه، آخرین‌مهلت تحویل آثار (فیلم کوتاه) به دبیرخانه می‌باشد.

یک نظر بدهید