شهبازی از معیارها می گوید …

شاهپور شهبازی از اعضای هیئت داوران بخش فیلمنامه سیزدهمین جشنواره فیلم کوتاه نهال در گفت و گویی با خبرنگار گروه روابط عمومی جشنواره در رابطه با کیفیت فیلمنامه های ارائه شده با توجه به نوپا بودن این بخش اعلام کرد : کماکان در آثار کوتاه ،مشکل ساختار و همچنین مشکلات قصه حرف اصلی را می زنند .
شهبازی پیرامون معیارهای اصلی خود برای داوری و قضاوت آثار خاطر نشان کرد : معیارها بسیار متنوع اند. سعی ما بر این است که با توجه به پیشنهادی که خود فیلم به ما می دهد آثار را قضاوت کنیم. هر فیلمی در اول داستان یک پیش فرض را مطرح می کند که چگونه مرا بخوانید و چگونه مرا قضاوت کنید. متناسب با آن، من سعی می کنم با توجه به پییشنهادی که فیلم مطرح می کند، چارچوب فیلم و فضا و دنیایی که ساخته را درک کنم. اینکه آیا قادر به بیان آن و همچنین مجاب ساختن مخاطب هست یا خیر.
داور بخش فیلمنامه در رابطه با تفاوت آثار رسیده به نهال با آثار راه یافته به دیگر جشنواره ها به این نکته اشاره کرد :که در مجموع تنوع موضوعی آثار بالاست اما از لحاظ آسیب شناسی تفاوتی با دیگر جشنواره ها ندارد و همه ی فیلمنامه ها از مشکل واحدی رنج می برند و آن مشکل «ساختار» و «داستان» است.
وی درباره ی هدف نهال از ارائه ی این بخش و کمکهایی که این قبیل بخشها به فیلمسازان خواهد کرد گفت : به هر حال اینکه فیلمنامه های خوب یا حداقل فیلمنامه های بهتر جایزه می گیرند و بعد امکان ساخت برای آن ها فراهم شود کمک می کند در حوزه های هنری حداقل در حوزه ی فیلم کوتاه یک گفتمان و یک جهت گیری مشخصی شکل گیرد که این در مجموع به سینمای ما کمک خواهد کرد .
شاهپور شهبازی در پاسخ به آخرین سوال پیرامون نوع فیلمنامه ها و محتوا و تکنیک آنها گفت : همه نوع فیلمنامه وجود داشت. اما به هر حال فیلمنامه های خرده پیرنگ بیشتر مورد توجه فیلمنامه نویسان ایرانی است. در حوزه ی فیلم کوتاه نیز فیلمنامه های کمی هستند که از ساختار فیلمنامه های کلاسیک استفاده کرده باشند.

یک نظر بدهید