نتایج آرا تماشاگران

نتایج آرا تماشگران سیزدهمین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال به شرح زیر است:

 

Ara11Ara2

یک نظر بدهید