گفتگو با رامتین شهبازی، عضو هیات انتخاب جشنواره نهال سیزده

دانشجویان ، کارگردانان فیلم کوتاه ، خطری جدی برای محافظه کاران سینمای بلند

رامتین شهبازی از اعضای هیئت انتخاب جشنواره در گفت و گویی با خبرنگار گروه روابط عمومی نهال سیزده در رابطه با کلیت جشنواره نهال و همچنین سطح این جشنواره ی مستقل گفت : سطح جشنواره  خوب است ، با اینکه برخورد زیادی با دوره های قبل نداشتم ولی پیشرفتی که درحوزه ی تکنیک در فیلم کوتاه صورت میگیرد در فیلم بلند تا این حد جهش وحرکت نداریم .ومی توان امیدوار بود این دانشجویان ازلحاظ  نگاه جسورانه ای که دارند اگر وارد سینمای بلند شوند خطربسیار  جدی برای دوستان محافظه کاری که در این حوضه فیلم می سازند واین از دست اورد های این جشنواره است به حساب می آیند .

وی در ادامه ی سخنانش درباره حضور نهال به عنوان یک جنبش دانشجویی بیان کرد :حضور جشنواره ی نهال جای خوش وقتی وخوش بختی دارد والبته هر فعالیت دانشجویی این گونه است چون فرصت دیدن فیلم وخواندن اثار دانشجویان خیلی کم پیش می اید . در چنین جشنواره هایی است که دانشجویان میتوانند دور هم جمع شوند واثار یکدیگر را ببینند وراجع به ان ها حرف بزنند .جشنواره ی نهال هم که سالیان سال است برگزار میشود وجای خودش را پیدا کرده است ومن از بابت این اتفاق خوشحالم.

شهبازی در رابطه با ویژگی های جشنواره ی فیلم کوتاه نهال گفت: نهال یک جشنواره ی دانشجویی است که توسط دانشجویان اداره میشود، که از ویژگی های بارز آن این است که حب و بغض هایی که ممکن است در جشنواره های دیگر باشد و همچنین دخالت های مبتنی بر قدرت طلبی ، در این  جشنواره نیست , و دانشجویان صادقانه باهم کار  می کنند و این فضای مناسبی را برای دیدن اثار به وجود می اورند .

شهبازی  سطح فیلم های جشنواره را اینگونه  برسی کرد : انتظار بیشتری داشتم ولی متاسفانه سطح توقع من را خیلی براورده نکرد ، اگرچه فیلم ها درسطح  فنی ,نگاه به موضوع و ایده فیلم های خوبی هستند اما با همان مشکلی که در سینمای ایران وجود دارد _یعنی مشکل پرداخت داستان در حوزه ی فیلم نامه _همچنان روبه رو هستیم واین مشکل به این نیاز دارد که دانشجویان زود از فیلم نامه نگذرند وکمی بادقت تر باشند و عجله  ای برای ساخت نداشته باشند.

رامتین شهبازی در رابطه با معیارهای شخصی خود را برای انتخاب آثار گفت :فیلم باید شاکله ی یک فیلم خوب, انسجام در معنا ,وساختار درست داشته باشد .وبتواند از مدیومی که انتخاب کرده درست استفاده کند وان چیزی  را که میخواهد بگوید نه لزوما  یک معنای مشخص ولی چیزی را که میخواهد با نن مخاطب در میان بگذارد  راحت ,بدون لکنت وبدون تپق در میان بگذارد. و جاهایی هم هست که سلیقه وارد میشود من نمیخواهم بگویم همه ی فیلم  هایی که ازخروجی  هیئت انتخاب بیرونومی  ایند فیلم های خوبی هستند ولی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد پشت این فیلم ها می ایستم واز انها دفاع میکنیم .

 

خبرنگار گروه روابط عمومی نهال ۱۳

یک نظر بدهید