برگزاری کارگاه ویدئوآرت در جشنواره نهال

اين بار جشنواره‌ى دانشجويى نهال با همكارى موسسه‌ى فرهنگى و هنرى فانوس، ميزبان «فليپ هرمان ترير» مدرس فرانسوى است تا براى كارگاهى بين‌المللى و عملى در كنار ما باشد.
اين كارگاه در ٤ روز ٦ ساعته با مضمون بررسى زبان شخصى در ويدئو آرت برگزار خواهد شد. نتيجه‌ی اين پروژه يك فيلم اشتراكى است كه امضاى تمام شركت‌كنندگان كارگاه همراه آن است. اين فيلم مى تواند مهمان جشنواره هاى اروپايى باشد.
«نهال» از ١ تا ٤ فروردين از ساعت ١ تا ٦ در سالن خورشيدى دانشكده سينما تئاتر منتظر شما است.
براي تهيه بليط با شماره هاي زير تماس بگيريد:
٦٦٤٨٢٧٣٣
٠٩١٠٤٥٩٣٤٧٤
#NISFF

یک نظر بدهید