جلسه اول بازخوانی نهال

نهال با همكارى فيدان برگزار مى كند: بازخوانى نهال

بازخوانی نهال ١٤با حضور عوامل فيلم ها
سه شنبه ٨ اسفند، ساعت ١٨سالن فلاحت پور ، دانشكده
سينما و تئاتر
ورود براى عموم آزاد است
به اميد ديدار.

یک نظر بدهید