مهلت ارسال آثار بخش عکس و پوستر تمدید شد

به گزارش روابط عمومى چهاردهمين دوره جشنواره دانشجويى نهال پس از گذشت سه ماه از تاريخ انتشار فراخوان، مهلت ثبت اثر در بخش فيلم كوتاه به پايان رسيد.
امسال هم نهال براى چهاردهمين بار ميزبان فيلم هاى كوتاه دانشجويان در كميت و كيفيت بالايى بود.
همچنين به علت درخواست هاي مكرر، مهلت ارسال اثر در بخش عكس و پوستر مجددا به مدت ٥ روز تا ٨ ارديبهشت ماه تمديد مى شود.

یک نظر بدهید