اعضای گروه برگزاری

متین احمدی
دبیر جشنواره
معصومه آگاهی
دبیر بین‌الملل
مهدیه آگاهی
دبیر بین‌الملل
امین پاک پرور
دبیر اجرایی
نگار خسروی
مسئول روابط عمومی
شیرین اخلاصی
مسئول فنی
علیرضا لطفی
مسئول آموزش و بزرگداشت
کمال صالح زاده
مسئول آموزش و بزرگداشت
بهرام رکنی
مدیر هنری
امیر نباتی
مدیر هنری
غزل عابدی
دبیر پوستر و عکس
صدف نظام الدینی
مسئول دبیرخانه

 

مسئول رسانه: لیلا ناصربخت