فیلیپ تریر هرمان:

زبان شخصی در ویدئوآرت

اين بار جشنواره ى دانشجويى نهال با همكارى موسسه ى فرهنگى و هنرى فانوس، ميزبان «فليپ هرمان ترير» مدرس فرانسوى است تا براى كارگاهى بين المللى و عملى در كنار ما باشد.
اين كارگاه در ٤ روز ٦ ساعته با مضمون بررسى زبان شخصى در ويدئو آرت برگزار خواهد شد. نتيجه ي اين پروژه يك فيلم اشتراكى است كه امضاى تمام شركت كنندگان كارگاه همراه آن است. اين فيلم مى تواند مهمان جشنواره هاى اروپايى باشد.
«نهال» از ١ تا ٤ فروردين از ساعت ١ تا ٦ در سالن خورشيدى دانشكده سينما تئاتر منتظر شما است.
براي تهيه بليط با شماره هاي زير تماس بگيريد:
٦٦٤٨٢٧٣٣
٠٩١٠٤٥٩٣٤٧٤

پروژه ای برای یک ورکشاپ ویدیویی در تهران آوریل ۲۰۱۷

توسط فیلیپ تریر هرمن به عنوان یک مدرس و محقق به مدت سه سال است که در حیطه مسائل بازنمایی خویشتن به خصوص در تاریخ فیلم و عکس برنامه ی تحقیقی انجام می دهم.
چگونه هرکس خود رابا توجه به فاصله گرفتن از شیوه های رسمی بازنمایی، بازنمایی می کند.این فرآیند به تفکراتی بر هویت خود و چگونگی نمایش آن نیازمند است.
با وجود اینکه با ایران خیلی آشنا نیستم اما همانطور که همه ما در مورد دیگران با توجه به کهن الگوها فکر می کنیم بر این باورم که این فعالیت برای من و دانشجویان تجربه ای خوشایند خواهد بود.
سپس این میتواند فرصتی برای ساخت یک ساختار روایی با توان بازنمایی خود خصوصا برای مخاطب خارجی برای هر دانشجو باشد.

روز اول (۵ ساعت)
من از هر شرکت کننده میخواهم که از قبل داستانی را که با زندگی خصوصی و هویت هر فرد در ارتباط است بنویسد تا با خودش ارتباط برقرار کند.
سپس این متن را که ممکن است شکلهای مختلفی همچون داستان،شعر،حکایت،افسانه،هایکو و ... به خود بگیرد بازنویسی می کنیم
این طوفان فکری اول باعث می شود هر شرکت کننده بتواند متن خودرا بازسازی کند و آن را با توجه به انتقادات سایر شرکت کننده ها کامل و گسترده تر کند.

روز دوم (۴ یا ۵ ساعت)
هر شرکت کننده تمرین میکند تا بتواند متن خود را توضیح بدهد و اصلاحات احتمالی روی متن صورت خواهد گرفت .بازتاب متن بر ظاهر افراد بررسی می شود.تستهای فیلمبرداری انجام خواهد شد.

روز سوم (۶ ساعت)
كار هریک از شرکت کننده ها را در مکان مشخصی به نحو قابل قبولی فیلمبرداری خواهیم کرد.

روز چهارم (۶ ساعت)
با یکدیگر فیلم را تدوین خواهیم کرد و مراحل پس از تولید آن در آینده انجام خواهد شد.
نتیجه این پروژه یک فیلم اشتراکی خواهد بود که همه آن را امضا خواهیم کرد امیدوارم نتیجه به اندازه کافی خوب باشد تا بتوان فیلم را به جشنواره های متعددی فرستاد من با برخی از جشنواره های فیلم اروپایی برای ارائه و نمایش فیلم در ارتباط هستم .