درباره جشنواره نهال

جشنواره فیلم کوتاه نهال از سال ۱۳۸۲ تاکنون نماینده دانشجویان سینمای دانشگاه هنر است.نهال ۲۰ همسو با دوره‌های قبلی جشنواره، با رویکرد فیلمسازی دانشجویی و مستقل فعالیت خواهد نمود.

بیستـــــــمین

دوره‌ جشنواره فیلم کوتاه نهال

زمان باقی مانده

ارسال آثار جشنواره نهال

تا نیمه شب ۷ خرداد تمدید شد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
زمان تمام شد