آثار راه‌یافته به بخش فیلمنامه‌ی ساخته‌نشده‌ی دوره‌ی هجدهم جشنواره‌ی نهال معرفی شدند.

از میان ۱۳۰ اثر ارسال شده، هیأت داوران ۱۰ اثر را برای حضور در بخش فیلمنامه‌ی جشنواره برگزیده‌اند.

فهرست آثار راه‌یافته به بخش مسابقهٔ فیلمنامه ساخته‌نشده جشنواره:

۱. به وقت تاریکی | فاطمه امینیان | هنر تهران

۲. بی‌روز | سعید طاهری راد | دانشگاه تهران

۳. ذبح | صادق اسحاقی | سوره

۴. گردنبند | نواب محمودی | علمی کاربردی

۵. پسران بدون پدران | مریم اسماعیلی | هنر تهران

۶. هوایی | مهدی شمعی | هنر تهران

۷. آشغال | احسان حسینی | صنعتی اصفهان

۸. واحد شماره ۱۹ | سینا مرادی | فرهنگیان

۹. کمی زودتر | سید محمد ظهیر ادیبی | سوره تهران

۱۰. روباه مکار | نیوشا نجاریان | سوره تهران

فهرست