اسامی برگزیدگان بخش عکس هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال منتشر شد.

اسامی عکس‌های راه‌یافته به بخش عکس فیلم :

۱. رقص زیبا | ماهک ظفری | هنر تهران

۲. هرس | بیتا طیبی | آزاد

۳. شاید تمام نمی‌شد | مریم دشته | آزاد

۴. به من نگاه کن | مریم دشته | آزاد

۵. تارا | فریبا نوروزی | پارس تهران

۶. این یک نمایش نیست | شاهین دانشفر | هنر استکهلم

۷. مثل تولد دوباره | سجاد عندلیب | آزاد

۸. الین | شایان رامشت | شهید بهشتی

فهرست