اسامی برگزیدگان بخش پوستر هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال منتشر شد.

لیست آثار راه‌یافته به نمایشگاه:

۱. خودکِشی | حمید فراهانی جوکار | سوره

۲. الین | شایان رامشت | شهید بهشتی

۳. مستاجر | ادریس جمالی | هنر اسلامی تبریز

۴. ماهی‌کُش | ادریس جمالی | هنر اسلامی تبریز

۵. میل شخصی | علیرضا غفوری | پارس تهران

۶. لنف | سید مهدی موسوی تبار | آزاد

۷. ناجی | سید مهدی موسوی تبار | آزاد

۸. در آن عبور | آرمین رنگانی | هنر بورنموث

۹. اینرسی | دنیا قنواتی‌زاده | هنر تهران

۱۰. وزلی | نگین احمدی | سپیده قهرمانی‌فرد | فنی‌حرفه‌ای کرمانشاه

۱۱. سرگشتگی | نوید کشوری | سوره

۱۲. رو هوا | کیوان مهاجر بی‌ناو | شهید بهشتی

۱۳. وادار | حسین اثباتی | آزاد

فهرست