آثار راه یافته به بیستمین دوره جشنواره نهال, اخبار

آثار راه یافته به بخش ” انیمیشن “

فیلم‌

کارگردان

دانشگاه

کاغذ دیواری

زهرا خادم

صدا و سیما

باگ

علی معصومی

هنر تهران

مرد و پنجره

فاطمه احمدی

سوره

ارائه

فریبا عبدالخانی

تهران

The Transition

پرسیا جوینی

سوره

ببخشید به من زل زدید

هانیه علی همتی

هنر تهران

کربت

نیلوفر نادری تهرانی

هنر تهران

داستان خیلی کوتاه ارج

سارا ارشادی

هنر تهران

پیش داستان

فرشید معیری‌فر

سوره

سلاخ

تارا مقیمی

سوره