آثار راه یافته به بیستمین دوره جشنواره نهال, اخبار

آثار راه یافته به بخش ” تجربی “

فیلم‌

کارگردان

دانشگاه

چیرگی

مریم مرتضوی

هنر تهران

آب سیاه

آرزو ظهیری پور زندی

هنر تهران

بکرزایی

آریوبرزن مومن

آزاد علوم و تحقیقات

پاپا

مهیار دستمزدی

معماری و هنر پارس

اتاق‌های عطری

شاهین دانشفر

استکهلم

اپتوگرام

محمدمهدی فروغی

سوره

ملوث

حانیه مرتضی‌زاده

صدا و سیما

بی ولام

اهورا دنیا دیده

هنر تهران

تنفس

بهار سلیمی

سوره

صبح شب صبح شب

پارسا بهرامی

هنر تهران

پله‌ها

حسین مهدوی‌کیا

معماری و هنر پارس