این فرم برای ثبت‌نام نهایی شرکت‌کنندگانی می‌باشد که در ثبت نام اولیه فیلم خود را ارسال کرده‌اند. لازم به یادآوری است که اگر شما در بخش پیشین ثبت‌نام نکرده‌اید ، ثبت‌نام شما در این بخش سودی ندارد.

ثبت نام نهایی

فهرست