دبیر جشنواره

هیئت داوران

زمان برگزاری

منیره امانی

-

تیر ۱۴۰۲

بخش

نام فیلم

برنده

تندیس بهترین فیلم سال اولی

یک مرد معرکه

بنیامین خدابنده

دیپلم افتخار بهترین فیلم سال اولی

بزمیشن

محمد جواد راستگو

تندیس بهترین عکس فیلم

تایلندی

بیتا طیبی

دیپلم افتخار بهترین عکس فیلم

the act

زهرا جمشیدی

دیپلم افتخار بهترین عکس فیلم

کفر

امینه مسعودی

تندیس بهترین پوستر فیلم

نحسی

مهرداد کریمی

دیپلم افتخار بهترین پوستر فیلم

خودکشی به سبک نیچه

محمد روح‌الامین

تندیس بهترین صدا فیلم

استیک

امین جعفری و عبدالرضا اکبری

دیپلم افتخار بهترین صدا فیلم

اسید باز

محمد قاسمی و مصطفی اسدی

تندیس بهترین جلوه‌های ویژه

استیک

امین انتشاری

تندیس بهترین طراحی لباس

مهمانی شام

زهره صادقی

تندیس بهترین طراحی صحنه

شب توتم

ملیکا اعلایی

دیپلم افتخار بهترین طراحی صحنه

استیک

فراز مدیری

تندیس بهترین موسیقی فیلم

ناپدید

احسان صدیق

تندیس بهترین تدوین

اسید باز

شاهین سپری

دیپلم افتخار بهترین تدوین

همه چیز به نظر آقای کاف بستگی دارد

بهرام عمرانی

تندیس بهترین فیلمبرداری

شب توتم

ایمان صالحی

دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری

اسید باز

عماد حسینی فرد