فراخوان بین الملل نهال ۱۵

تاریخ انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

فراخوان بین الملل نهال ۱۵       

اگر که داريم از نهال ۱۵ حرف می زنيم، پس باید ۱۵ بار دورِ خودمان بچرخيم تا بفهميم کجا هستيم و چگونه ايم. اما ۱۵ بار دور خود چرخیدن بیشتر شبیه به آیین است و وظیفه ی امروز ما برگزار کردن این آیین نهال گونه است. پس برای شما میگویيم از دانشجو بودن. در خاورمیانه و در این سمت میله ها. در منظری از باد و کوه، درخت و شن، و در خانه ای از دوست با شما سخن می گویيم. نهال گویای حرف های ماست؛ اگر که صدایمان به آن سو که شما هستید می رسد. و حرف های ما از گذشته ی ماست و از گذشته ی تخیل و تصویر. و از «طعم گیلاس»؛ اگر که دوست دارید بچشیدش‌. و از «کاغذ بی خط»؛ اگر که دوست دارید بخوانیدش. حرف ما در این سوی میله ها را اگر می شنوید، به خانه ی ما دعوتید.