تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال.

تاریخ انتشار : ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

 تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال.