رای انیمیشن

نام(Required)

Biked

کارگردان: طیبه عبدالله زاده
امتیاز فیلم بالا از ۰ تا ۵
بدیهیست ۵ بالاترین امتیاز و ۰ پایین ترین امتیاز است.

امیرارسلان نامدار

کارگردان: ریحانه اقبالی
امتیاز فیلم بالا از ۰ تا ۵
بدیهیست ۵ بالاترین امتیاز و ۰ پایین ترین امتیاز است.

بی‌ستون

کارگردان: علی معصومی
امتیاز فیلم بالا از ۰ تا ۵
بدیهیست ۵ بالاترین امتیاز و ۰ پایین ترین امتیاز است.

حفره بعدی

کارگردان: فاطمه احمدی
امتیاز فیلم بالا از ۰ تا ۵
بدیهیست ۵ بالاترین امتیاز و ۰ پایین ترین امتیاز است.

دنیای خاکستری خاکستری

کارگردان: محسن پور محسنی شکیب
امتیاز فیلم بالا از ۰ تا ۵
بدیهیست ۵ بالاترین امتیاز و ۰ پایین ترین امتیاز است.
فهرست